Camping Villaggio Vacanze Baia Domizia - Privacybeleid
MENU
PHOTO
GALLERY
×

Privacybeleid

INFORMATIEVE NOTA OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In de zin van art. 13 van Verordening (EU) 679/2016, wensen wij u mee te delen dat de door u via de registratie op de website www.baiadomizia.it (hieronder de “Website” genoemd) verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt door PIETRE BIANCHE S.r.l., die er de verwerkingsverantwoordelijke van is, in navolging van de vastgestelde persoonsgegevensbeschermingsbeginselen.

WIJZEN EN DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

1. We stellen u op de hoogte dat de gegevens worden verwerkt met behulp van de volgende middelen:
 • Gemengd - elektronische en papieren middelen

met de volgende doeleinden:

 • Toeristische en recreatieve activiteiten
 • Bewerken, afdrukken, in enveloppen doen en verzenden van de facturen
 • Personeelsbeheer
 • Klantenbeheer (contracten, bestellingen, verzendingen en facturen)
 • Reservering van diensten
 • Onderzoek naar de mate van tevredenheid van de klanten

Behoudens de expliciete weigering door de betrokkene, worden de gegevens van de gebruiker ook verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. versturen van commerciële voorstellen en mededelingen per e-mail, sms of fax, door zowel PIETRE BIANCHE S.r.l.als partnerbedrijven;
 2. markt- en statistische onderzoeken, marketing en referenties over reclamemededelingen (pers, radio, tv, internet, enz.), voorkeuren voor producten;

De eventuele weigering om toestemming te verlenen voor de verwerking van de gegevens maakt het voor de gebruiker onmogelijk om van de gevraagde dienst gebruik te maken.

RECHTSGROND

2. Het verstrekken van de gegevens is verplicht voor alles wat door de wettelijke en contractuele verplichtingen wordt vereist en de eventuele weigering om ze geheel of gedeeltelijk te verstrekken kan daarom leiden tot de onmogelijkheid om de gevraagde diensten te verlenen.

Het bedrijf verwerkt de facultatieve gegevens van de gebruikers op basis van de toestemming, ofwel door middel van de expliciete goedkeuring van dit privacy beleid en met betrekking tot de hieronder beschreven verwerkingswijzen en -doeleinden.

CATEGORIEËN ONTVANGERS

3. Afgezien van de mededelingen uitgevoerd voor het vervullen van wettelijke en contractuele verplichtingen, kunnen alle verzamelde en verwerkte gegevens uitsluitend voor de boven uiteengezette doeleinden worden meegedeeld aan interne gemachtigde personen en interne en externe verantwoordelijken; voor het beheer van uw gegevens zijn de gemachtigde personen en/of interne en externe verantwoordelijken schriftelijk belast en opgetekend en werden hun specifieke geschreven instructies verstrekt over de gegevensverwerking. Om de namen van de gemachtigde personen te kennen, kunt u uw verzoek richten tot info@baiadomizia.it

INFORMATICASTRUCTUREN

4. In zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke slaat het Bedrijf de verstrekte persoonsgegevens op op een daarvoor bestemde server in Italië op het hoofdkantoor van PIETRE BIANCHE S.r.l. De database is alleen toegankelijk voor bevoegde personen op wijzen die de bescherming en vertrouwelijkheid ervan garanderen, dankzij speciaal genomen veiligheidsmaatregelen om het verlies van gegevens, onrechtmatig of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

 OPSLAGPERIODE

5. De contractueel en boekhoudkundig verplichte gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is voor het uitvoeren van de commerciële en boekhoudkundige betrekking.

De gegevens van wie geen producten/diensten aanschaft of er geen gebruik van maakt, worden ook als ze daarvoor contact hebben gehad met vertegenwoordigers van de onderneming onmiddellijk gewist of in anonieme vorm verwerkt. Dit waar de opslag ervan niet op andere wijze gerechtvaardigd blijkt, tenzij op geldige wijze de geïnformeerde toestemming van de betrokkenen werd verworven met betrekking tot daaropvolgende commerciële promotieactiviteiten of marktonderzoeken.

De opslagperiode van de gegevens bedraagt: De gegevens worden verwerkt gedurende de hele periode die nodig is voor het uitvoeren van de bestaande commerciële betrekking en gedurende tien jaar na de verwervingsdatum ervan. 

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

6. In de zin van de Europese Verordening 679/2016 (AVG) en de nationale regelgeving, kan de betrokkene, volgens de wijzen en binnen de grenzen van de geldende regelgeving, de volgende rechten uitoefenen:
 • bevestiging vragen van het bestaan van hem betreffende persoonsgegevens (recht van inzage);
 • de oorsprong ervan kennen;
 • er begrijpelijke communicatie over ontvangen;
 • informatie ontvangen over de logica, de wijzen en de doeleinden van de verwerking;
 • vragen van de update, de rectificatie, de vervollediging, de wissing, het omzetten ervan in anonieme vorm, het blokkeren van onwetmatig verwerkte gegevens, met inbegrip van de gegevens die niet meer noodzakelijk zijn voor het nastreven van de doelen waarvoor ze werden verzameld;
 • recht op beperking en/of om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende gegevens;
 • recht op intrekking;
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • in geval van op toestemming gebaseerde verwerking, de eigen aan de verantwoordelijke verstrekte gegevens ontvangen in gestructureerde en machineleesbare vorm en in een gangbaar elektronisch formaat;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
7. De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is PIETRE BIANCHE S.r.l. btw-nummer 00160910618
»

Zomer 2021

DISCOVER ALL THE OPPORTUNITIES FOR YOUR ITALIAN HOLIDAY

Online boeking

Bereken uw vakantie


Vul het formulier in om de prijs te berekenen.
De velden met een asterisk (*) zijn verplicht.
Van *
Tot *
Accommodatie *
Kies een type
Vakantiepark: Bungalow (max 6 pers.)
Vakantiepark: Kamer (max 2 pers.)
Vakantiepark: Comfort (max 6 pers.)
Vakantiepark: Deluxe (max 6 pers.)
Vakantiepark: Escale (max 6 pers.)
Vakantiepark: Capri (max 6 pers.)
Vakantiepark: Onda (max 2 pers. + 1 kind)
Camping: Plaats (max 6 pers.)
Camping: Plaats Duna (max 6 pers.)
Vakantiepark: Appartementen (max 4 pers.)
Vakantiepark: Lodge Tent
Vakantiepark: Onda (max 2 pers. + 1 kind)
Vakantiepark: Novy (max 4 pers. + 1 kind)
Villaggio: Luxury Lodge Tent
Villaggio: Ischia (max 4+1 pax)
Villaggio: Roulotte Tabbert