Camping Villaggio Vacanze Baia Domizia - Reglement - Baia Domizia
MENU

Reglement

 1. Bij aankomst moeten de gasten het formulier Openbare veiligheid invullen en een geldig identiteitsbewijs voorleggen. Daarop krijgen ze hun strikt persoonlijke IDENTIFICATIEBANDJE en PASJE overhandigd die als controlemiddelen dienstdoen en op verzoek moeten kunnen worden getoond. Bij vertrek moeten het PASJE en BANDJE verplicht worden teruggegeven aan de kassa. De directie behoudt zich het recht voor om strafrechtelijk op te treden tegen personen die zonder geldige registratie, persoonlijk BANDJE en PASJE in het vakantiepark rondlopen.
 2. Tijdens het inchecken moet het precieze aantal gasten en de te installeren uitrusting worden vermeld. De klant wordt gevraagd alles te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden. Andere uitrusting die niet op voorhand werd gemeld, moet onmiddellijk en op kosten van de klant worden verwijderd.
 3. De toegewezen kampeerplaats kan niet zonder voorafgaande toestemming van de directie worden veranderd.
 4. In het vakantiepark zijn minderjarigen niet toegelaten zonder hun ouders of zonder andere meerderjarige reisgezellen die in dat geval een verklaring moeten ondertekenen waarin ze de verantwoordelijkheid nemen voor het toezicht op en de controle over de minderjarigen. Daaraan moeten kopieën van de geldige legitimatiebewijzen van de minderjarigen met foto worden toegevoegd.
 5. De volwassenen zijn hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van de hun toevertrouwde minderjarigen voor de schade die zij veroorzaken aan zaken of personen in het vakantiepark, uitgezonderd de verantwoordelijkheid hiervoor van de meerderjarige zelf. In ieder geval moeten de volwassenen verzekeren dat het gedrag van hun eigen kinderen of van de hun toevertrouwde minderjarigen de rust en veiligheid van de andere gasten in het vakantiepark niet verstoort.
 6. In augustus zijn er in het vakantiepark geen bezoekers en/of dagjesmensen toegelaten.
 7. In het vakantiepark zijn er geen huisdieren toegelaten.
 8. Voor de veiligheid van het vakantiepark en alle gasten wordt er aangeraden om: - verplicht brandveilige stroomkabels te gebruiken, zoals wettelijk voorgeschreven, en ervoor te zorgen dat de elektrische installatie op de aarding van het vakantiepark is aangesloten; - de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen bij het gebruik van grill- en kooktoestellen. De directie behoudt zich in ieder geval het recht voor om het gebruik ervan in bepaalde weersomstandigheden te verbieden; - in het vakantiepark maximaal 10 km/u en uiterst voorzichtig te rijden met de wagen, camper, caravan, motorfiets en/of andere vervoermiddelen en hierbij bijzondere aandacht te besteden aan de horizontale en verticale verkeersborden in het park; - de eigen wagen en motorfiets uitsluitend te gebruiken om het vakantiepark binnen te komen en te verlaten.
 9. De directie wijst erop dat de rust op ieder moment moet worden gerespecteerd, in het bijzonder tijdens de nacht van 24 uur tot 7 uur.
 10. Voor een goed en sereen verblijf in wederzijds respect wordt er aangeraden om: - papier en ander afval in de juiste containers te gooien; - linnengoed en vaatwerk in de daartoe ingerichte ruimtes te wassen; - de fonteintjes, brandkranen en/of andere soorten waterpunten niet te gebruiken om zichzelf en/of voorwerpen te wassen; - de douchecabines enkel te gebruiken zo lang als strikt noodzakelijk is; - de sanitaire gebouwen na gebruik zo proper mogelijk achter te laten; - de wagen, camper, caravan, motorfiets en/of andere vervoermiddelen op de daartoe ingerichte plaatsen te wassen.
 11. De directie behoudt zich het recht voor om de watertoevoer te beperken in geval van bijzondere beschikbaarheidssituaties of op verzoek van de administratieve autoriteit.
 12. Het is strikt verboden om: - in het vakantiepark en op het daarbij behorende strand vuur te stoken; - met de fiets rond te rijden tussen 21 u en 7 u; - met motorvoertuigen rond te rijden van 24 u tot 7 u; - het volume van de televisie of radio te hoog te zetten of te luid muziek te spelen, waardoor de rust van de gasten en het vakantiepark in het algemeen wordt verstoord; - putten te graven, omheiningen te plaatsen of koorden te hangen op manshoogte; - op welke manier ook schade te berokkenen aan planten, bomen en bloemperken.
 13. De gasten wordt vriendelijk verzocht om alle aanbevelingen na te leven die de directie in bijzondere situaties doet.
 14. De directie van het vakantiepark is geenszins verantwoordelijk voor schade aan personen en/of zaken ten gevolge van het gebruik van voorzieningen die ter beschikking van de gasten worden gesteld (bv. speelgoed voor kinderen, volleybalveld, zwembaden, zaalvoetbal enz.), met dien verstande dat deze voorzieningen op risico en gevaar van de gasten worden gebruikt. De directie wijst ook elke verantwoordelijkheid af voor schade aan zaken en personen ten gevolge van toeval of overmacht (met inbegrip van maar niet beperkt tot hagelbuien, vallende dennenappels, wind, regen, windhozen, nalatig en/of opzettelijk gedrag van derden enz.), evenals voor alle feiten die niet toe te wijzen zijn aan de directie en het personeel van het vakantiepark.
 15. De gasten moeten een origineel exemplaar van dit reglement voor gelezen en goedgekeurd ondertekenen. De directie houdt daarvan een kopie bij. Het personeel is gemachtigd om de naleving van het reglement af te dwingen en de directie behoudt zich het recht voor om gasten die zich hier niet aan houden uit het vakantiepark te zetten.
 16. De orde, netheid en goede werking van de gemeenschappelijke voorzieningen worden toevertrouwd aan het beschaafde en respectvolle gedrag van de gasten.
»

Zomer 2021

DISCOVER ALL THE OPPORTUNITIES FOR YOUR ITALIAN HOLIDAY

Online boeking

Bereken uw vakantie


Vul het formulier in om de prijs te berekenen.
De velden met een asterisk (*) zijn verplicht.
Van *
Tot *
Accommodatie *
Kies een type
Vakantiepark: Bungalow (max 6 pers.)
Vakantiepark: Kamer (max 2 pers.)
Vakantiepark: Comfort (max 6 pers.)
Vakantiepark: Deluxe (max 6 pers.)
Vakantiepark: Escale (max 6 pers.)
Vakantiepark: Capri (max 6 pers.)
Vakantiepark: Onda (max 2 pers. + 1 kind)
Camping: Plaats (max 6 pers.)
Camping: Plaats Duna (max 6 pers.)
Vakantiepark: Appartementen (max 4 pers.)
Vakantiepark: Lodge Tent
Vakantiepark: Onda (max 2 pers. + 1 kind)
Vakantiepark: Novy (max 4 pers. + 1 kind)
Villaggio: Luxury Lodge Tent
Villaggio: Ischia (max 4+1 pax)
Villaggio: Roulotte Tabbert